Donateur worden van ID-NL

Voor wie?

  • Innovatieve ondernemingen die op zoek zijn naar kansrijke ideeën en met hun ‘skills and capital’ relevante waarde kunnen toevoegen aan het commerciële succes van een goed idee.
  • Specialisten zoals octrooigemachtigden, productontwikkelaars, ontwerpers, marketeers, financieel experts, etc. die specifieke innovatiekennis kunnen inbrengen.
  • Overheidsorganisaties en kennisinstellingen met interesse voor innovatie en behoefte aan kennisuitwisseling met innovatie gedreven ondernemers.

Wat biedt ID-NL?

  • platform specifiek gericht op innovatie
  • relevante kennis en inspiratie
  • aanbod van kansrijke ideeën
  • bezoeken aan innovatieve ondernemingen

Kosten
Het ID-NL donateurschap bedraagt € 195 per jaar.
Organisaties met meer dan 10 medewerkers betalen eenmalig een entreebedrag van € 600.

Gegevens donateur

m     v

Ik onderschrijf de ID-NL gedragscode.

Nadat de aanmelding verwerkt is, volgt per mail een bevestiging van het donateurschap.